Kredyt konsolidacyjny z gotówkomatu

Osoby dla których posiadanie zbyt wielu zobowiązań jest kłopotliwe uzyskają możliwość połączenia ich w jeden kredyt konsolidacyjny za pomocą tzw. gotówkomatu. Jest to automat przypominający bankomat umożliwiający uzyskanie szybkiej pożyczki z natychmiastową wypłatą gotówki do ręki, lub dokonanie przelewu środków na poczet właściwych zobowiązań – jak w przypadku kredytów konsolidacyjnych.
Na chwilę obecną Gotówkomat umożliwia otrzymanie pożyczki od firmy Vivus jednak planowane jest rozszerzenie oferty o innych pożyczkodawców udzielających pożyczek i kredytów osobom wykluczonym finansowo.

Ukrywanie się przed pożyczkodawcą

Gdy pojawiają się problemy z którymi nie potrafimy sobie na bieżąco poradzić niektórzy z nas stosują strategię tzw. spychologii. Są one odkładane na później, unika się podjęcia próby ich rozwiązania. Może to dotyczyć wielu zagadnień, zdrowia, kwestii zawodowych, a także zadłużenia.
Nie trudno się domyślić, że i w tym wypadku takie podejście nie jest wyjściem optymalnym i pozwala problemy odsunąć tylko chwilowo. Niestety okupione jest to zazwyczaj wysokimi kosztami finansowymi i pogłębieniem kredytowego kryzysu. Dlatego nie warto ignorować prób kontaktu z banków i innych instytucji pośredniczących w sytuacji zaległego długu. Tym bardziej, że wielu wierzycieli jest w stanie zaproponować pewne rozwiązania, które mogą uwzględniać naszą aktualną sytuację i problemy finansowe, dopasować harmonogram spłaty do bieżących możliwości finansowych. Ostatecznie to wszystkim, zarówno bankom, jak i firmom pożyczkowym zależy na odzyskaniu swoich pieniędzy.

Szybka Pożyczka płaci 16 000 zł

Jak informuje UOKIK:

Szybka Pożyczka – sygn. akt XVII AmA 164/14

(…) wyrok dotyczący instytucji finansowej został wydany w sprawie spółki Szybka Pożyczka. W październiku 2014 r. UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził m.in., że przedsiębiorca nie zamieszcza w umowach wymaganych informacji o rocznej stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego. Zastrzeżenia wzbudziły również ulotki reklamowe, w których brak było m.in. danych o opłatach uwzględnianych w całkowitym koszcie pożyczki czy rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. Na Szybką Pożyczkę została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 16 tys. zł. W lutym 2016 r. SOKiK oddalił odwołanie spółki, potwierdzając tym samym decyzję UOKiK. W ustnym uzasadnieniu Sąd stwierdził, że Urząd prawidłowo ustalił, że doszło do naruszenia obowiązku udzielenia rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji konsumentom.

źródło