Szybka Pożyczka płaci 16 000 zł

Jak informuje UOKIK:

Szybka Pożyczka – sygn. akt XVII AmA 164/14

(…) wyrok dotyczący instytucji finansowej został wydany w sprawie spółki Szybka Pożyczka. W październiku 2014 r. UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził m.in., że przedsiębiorca nie zamieszcza w umowach wymaganych informacji o rocznej stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego. Zastrzeżenia wzbudziły również ulotki reklamowe, w których brak było m.in. danych o opłatach uwzględnianych w całkowitym koszcie pożyczki czy rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. Na Szybką Pożyczkę została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 16 tys. zł. W lutym 2016 r. SOKiK oddalił odwołanie spółki, potwierdzając tym samym decyzję UOKiK. W ustnym uzasadnieniu Sąd stwierdził, że Urząd prawidłowo ustalił, że doszło do naruszenia obowiązku udzielenia rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji konsumentom.

źródło

Dziś wchodzi w życie tzw. Ustawa Antylichwiarska

Z dniem 11 marca 2016 roku wchodzi w życie nowa ustawa mająca na celu uregulowanie i zabezpieczenie pod pewnymi względami rynku bankowego oraz parabankowego przed nadużyciami. Nie jest to pierwsza próba wprowadzenia kontroli ograniczeń na rynku pozabankowym. Już w 2006 podobne zamiary były wprowadzone do prawa, ograniczono wysokość oprocentowania pożyczki, jednak po 10 latach jej funkcjonowania wydaje się, że jej spryt przedsiębiorców przerósł przewidywania ustawodawcy. Wyższe koszty pożyczek parabankowcy przerzucili na opłaty poboczne, związane z udzieleniem, bądź opóźnioną spłatą pożyczek w taki sposób, że skompensowali sobie oni maksymalną wysokość oprocentowania. Zresztą zwykłe banki również nie imały się takiego postępowania.
Aktualne regulacje idą głębiej. Do istniejących limitów dochodzą nowe. Dla klientów firm pożyczkowych najważniejsze jest to iż nie można już finansować pożyczek kolejnymi pożyczkami. Pozaodsetkowe koszty wynikające np. z opóźnienia w spłacie pożyczek w sumie nie mogą przekroczyć określonego limitu i dotyczą one wszystkich otrzymanych pożyczek w ciągu ostatnich 120 dni. Limit ten wynosi 55% rocznie i 100% całej kwoty pożyczki. Czyli koszty pożyczki w tym różne opłaty nie mogą wynieść więcej niż pożyczka, którą otrzymaliśmy. To istotne ograniczenie.

Inne regulacje dotyczą samego funkcjonowania i przejrzystości firm pożyczkowych, które muszą wykazać się posiadaniem określonego kapitału (200 000 zł). Objęte one zostają także ściślejszym nadzorem KNF oraz obowiązkiem udostępniania tej instytucji wymaganych dokumentów.

Pożyczki samoobsługowe w Provident

Pożyczki samoobsługowe – internetowe (do 7500 zł na 24 miesiące) to jedna z nowych pozycji w ofercie Providenta.