Dobry moment na wzięcie kredytu konsumpcyjnego nadchodzi

Z ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski na temat polityki kredytowej banków rysuje się optymistyczny obraz dla chcących w najbliższym czasie ubiegać się o kredyty konsumpcyjne. Wymagania i warunki udzielenia kredytów w większości odpowiedzi udzielonych przez banki mają zostać złagodzone, co powinno przełożyć się na zwiększony popyt na te kredyty. Deklaracje banków dotyczą drugiego kwartału […]

Czytaj

Obniżenie stóp procentowych NBP

Rada Polityki Pieniężnej, uchwałą z dnia 27 stycznia 2009, obniżyła w tym tygodniu wysokość stóp procentowych o 0,75 punktów, co jest pozytywną wiadomością dla potencjalnych kredytobiorców oraz tych, którzy zaciągneli kredyty oparte na oprocentowaniu zmiennym. Od 28 stycznia stopy procentowe wyznaczone przez Narodowy Bank Polski wynoszą: referencyjna 4,25%, lombardowa 5,75%, depozytowa 2,75%, redyskonta weksli 4,50%. […]

Czytaj