Ustawa Antylichwiarska po raz kolejny

Do tematu wysoko oprocentowanych pożyczek politycy podchodzili już wielokrotnie (1, 2). Próbowano narzucać ograniczenia na oprocentowanie oraz warunki udzielanie tego typu pożyczek, ale rynek ten wciąż istnieje i można nawet stwierdzić, że ma się całkiem dobrze. W 2018 roku wraca on ponownie do gabinetów ministerialnych w których trwają pracę nad nową wersją ustawy antylichwiarskiej. 17 […]

Czytaj

Pożyczki w firmach pożyczkowych do 20% odsetek

Tak zakłada nowy projekt przedłożony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i zmierzający do ograniczenia patologii na rynku pożyczek pozabankowych. W projekcie z 7 grudnia 2016 roku możemy przeczytać, że maksymalne koszty pozaodsetkowe zostały obniżone do 20% rocznie. Obliczane są one według następującej formuły: Cały dokument w pliku pdf dostępny  jest tutaj. Czy zmiany te są korzystne dla […]

Czytaj

Ustawa antylichwiarska

Wprowadzenie w 2006 roku tzw. ustawy antylichwiarskiej odbiło się na kształcie rynku bankowego w Polsce dwojako. Z jednej strony ograniczono ultra-wysoko oprocentowane kredyty, graniczące nieraz z możliwością spłacenia. Ewentualność taka była wykorzystywana czasami przez agresywnych i balansujących na granicy prawa firm udzielających pożyczki. Z drugiej strony ustawa antylichwirska ograniczyła dostęp do wysoko oprocentowanych pożyczek osobom, […]

Czytaj

Kredyt Konsumencki

Podstawowym źródłem regulacji zasad świadczenia usług finansowych przez banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe jest ustawa Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. Jednakże działalność kredytowa wymaga bardziej szczegółowego potraktowania, czego owocem jest Ustawa o Kredycie Konsumenckim (z dnia 20 lipca 2001 r.), która wprowadza pewne zabezpieczenia i ograniczenia w działalności kredytowej banków oraz balansując […]

Czytaj