Wzór wniosku o usunięcie danych z BIK

Poniżej znajduje się ogólny wzór wniosku o usunięcie danych z BIK. Jest to przykładowy wniosek, który wymaga dostosowania do indywidualnej sytuacji i uzupełnienia odpowiednimi danymi. ………………, dnia ………….. . ……………………….. ul. …………………… …-…  ……………….. PESEL: …………… Bank ………………… Oddział w …………. ul. ……………………. ….-……. …………….. Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych oraz usunięcia ich z bazy BIK […]

Czytaj