Żyranci wyszli z mody

Poręczanie cudzego kredytu, zwane inaczej też żyrowaniem, traci na popularności. Dane BIK wskazują, że liczba osób poręczających kredyty zmniejszyła się w przeciągu 4 lat o niemal połowę. Znacznie mniej osób chce gwarantować swoim majątkiem pieniądze, których sami nie pożyczyli. Największy spadek dotyczy kredytów i pożyczek o niższej wartości. Przyczyny takiego obrotu spraw upatruje się w […]

Czytaj

Kredyty bez żyrantów

Przed udzieleniem kredytu banki sprawdzają wielowymiarowo sytuację potencjalnego kredytobiorcy, rozpoczynając od zdolności kredytowej, wysokości dochodów uwzględniając stabilność zatrudnienia, po warunki środowiskowe i osobiste. Analiza ta w wielu wypadkach prowadziła do wymogu wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu – hipoteki lub poręczycieli lub żyrantów. Jednakże takie wymogi były przeszkodą nie do przejścia dla wielu osób […]

Czytaj