Dziś wchodzi w życie tzw. Ustawa Antylichwiarska

informacje

Z dniem 11 marca 2016 roku wchodzi w życie nowa ustawa mająca na celu uregulowanie i zabezpieczenie pod pewnymi względami rynku bankowego oraz parabankowego przed nadużyciami. Nie jest to pierwsza próba wprowadzenia kontroli ograniczeń na rynku pozabankowym. Już w 2006 podobne zamiary były wprowadzone do prawa, ograniczono wysokość oprocentowania pożyczki, jednak po 10 latach jej funkcjonowania wydaje się, że jej spryt przedsiębiorców przerósł przewidywania ustawodawcy. Wyższe koszty pożyczek parabankowcy przerzucili na opłaty poboczne, związane z udzieleniem, bądź opóźnioną spłatą pożyczek w taki sposób, że skompensowali sobie oni maksymalną wysokość oprocentowania. Zresztą zwykłe banki również nie imały się takiego postępowania.
Aktualne regulacje idą głębiej. Do istniejących limitów dochodzą nowe. Dla klientów firm pożyczkowych najważniejsze jest to iż nie można już finansować pożyczek kolejnymi pożyczkami. Pozaodsetkowe koszty wynikające np. z opóźnienia w spłacie pożyczek w sumie nie mogą przekroczyć określonego limitu i dotyczą one wszystkich otrzymanych pożyczek w ciągu ostatnich 120 dni. Limit ten wynosi 55% rocznie i 100% całej kwoty pożyczki. Czyli koszty pożyczki w tym różne opłaty nie mogą wynieść więcej niż pożyczka, którą otrzymaliśmy. To istotne ograniczenie.

Inne regulacje dotyczą samego funkcjonowania i przejrzystości firm pożyczkowych, które muszą wykazać się posiadaniem określonego kapitału (200 000 zł). Objęte one zostają także ściślejszym nadzorem KNF oraz obowiązkiem udostępniania tej instytucji wymaganych dokumentów.

1 thought on “Dziś wchodzi w życie tzw. Ustawa Antylichwiarska

Pola oznaczone symbolem * są wymagane. Email nie jest publikowany.