Kredyt konsolidacyjny a refinansowy

kredyt ogólna

W ofertach wielu banków znajdujemy kredyt konsolidacyjny ale także kredyt refinansowy. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma typami kredytów?

Kredyty konsolidacyjne omawialiśmy i omawiamy cyklicznie, dlatego w dwóch słowach zdanie, które najlepiej definiuje kredyt konsolidacyjny jest to kredyt udzielany przez bank, którego głównym przeznaczeniem jest spłata innych kredytów. Kredyt konsolidacyjny i opinie o nim są zróżnicowane, czasami stawiana jest pod znakiem zapytania opłacalność takiej operacji ale to zagadnienia na oddzielny artykuł.

Kredyt refinansowy to kredyt na spłatę innego kredytu. Jaka to więc różnica? Kredyt konsolidacyjny spłaca wiele kredytów, a kredyt refinansowy spłaca jeden kredyt w innym banku. I w teorii to jedyna zasadnicza różnica.

Praktyka pokazuje jednak, że banki różnicują parametry jakie mają kredyty konsolidacyjne oraz kredyty refinansowe. Dla przykładu w banku Nordea (dane aktualne w dniu publikacji tego artykułu) kredyt refinansowy przeznaczony może być tylko na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Kredyt konsolidacyjny w Nordea natomiast obejmuje dowolny typ kredytu. Oba omawiane kredyty w ofercie tego banku to kredyty hipoteczne. Kredyt refinansowy w Nordea można otrzymać na 90% wartości nieruchomości zabezpieczającej, gdy w tym samym momencie Nordea oferuje kredyt konsolidacyjny na 80% LtV. Związane jest to zapewne z szacunkami ryzyka skalkulowanymi przez bank, które wiążą się z oboma typami kredytów, niemniej jeśli zależy nam zmaksymalizowaniu kwoty kredytu, kredyt refinansowy w Nordea okaże się dla nas lepszym rozwiązaniem. Podobna róznica istnieje w odniesieniu do kwoty kredytu, którą można przeznaczyć na dowolny cel, nie związany z konsolidacją lub refinansowaniem. Przy kredycie refinansowym Nordea dopuszcza by 25% jego wartości została przeznaczona na dowolny cel (czyli także na spłatę innych kredytów, efektywnie więc kredyt refinansowy w banku Nordea może dla nas być także kredytem konsolidacyjnym). Kredyt konsolidacyjny w Nordea może być natomiast w całości przeznaczony na tzw. cel dowolny (tak, w 100%, a więc praktycznie może nie zostać wykorzystany zgodnie z jego założeniami). Kredyt refinansowy w Nordea można otrzymać w jednej z pięciu walut PLN, CHF, EUR, SEK, NOK, DKK), a konsolidacyjny wyłącznie w PLN. Ostatnią ale nie mniej ważną różnicą jest koszt kredytu. Oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego w Nordea banku zaczyna się od 7,33% (po spełnieniu pewnych warunków, jak np.: posiadanie określonych produktów banku; w innym wypadku parametr ten wzrasta), a kredytu refinansowego od 6,06%. Różnica ta wynika z poziomu marży, która dla kredytu konsolidacyjnego wynosi 2,45%, a dla refinansowego 1,1%.

Powyższe porównanie zestawia podstawowe parametry jakimi odnaczają się kredyty konsolidacyjne oraz kredyty refinansowe i w innych bankach kształtują się one nieco inaczej. Np. w ofercie PKO BP kredyt refinansowy od konsolidacyjnego nie różni się prawie niczym, a bank takie parametry jak oprocentowania ustala indywidualnie dla każdego klienta. Z kolei Getin Bank nawet nie wyszczególnia na swojej stronie takiego produktu jak kredyt refinansowy, zachęca za to do przeniesienia kredytu gotówkowego z innego banku w ramach konsolidacji. Podobnie Alior Bank. Można powiedzieć, że skoro kredyt konsolidacyjny pozwala na więcej niż refinansowy, i niejako zawiera w sobie jego możliwości, banki nie różnicują tych produktów w swojej ofercie.

 

Pola oznaczone symbolem * są wymagane. Email nie jest publikowany.