Kredyty w promocji

ogólna porady

Język reklamy to swojego rodzaju gabinet luster, w którym pewne pojęcia są przesadnie uwypuklane, a inne ‚niby to’ niedbale pomniejszane lub przeoczane, by stworzyć wrażenie samych korzyści, zysków i nieustannego wzrostu satysfakcji, przy jednoczesnym braku kosztów, kompromisów, ryzyka. Życie brutalnie weryfikuje ułudę stawiając nas w obliczu faktów, gdy atrament na umowie już dawno wysechł. Przejżyjmy więc marketingowy słowniczek haseł, które najczęściej się przewijają w komunikatach medialnych:

Kredyt konsolidacyjny redukuje zadłużenie:

I tak, i nie. W zależności od dopasowania parametrów, kwota kredytu konsolidacyjnego może być niższa od sumy kredytów poddawanych konsolidacji ale wszystko to zależy od porównania na jakich warunkach wzięliśmy wcześniejsze kredyty, kosztów związanych z udzieleniem nowego kredytu. Wydłużanie okresu spłaty zwiększa koszt odsetek jakie wpłacimy do banku.

Wydłużenie okresu spłaty się opłaca:

Wydłużanie okresu spłaty opłaca się głównie bankowi, gdyż zarobi więcej i zwiąże klienta ze sobą na dłuższy okres. Dla klienta jest to wybór typu „coś za coś” i uzależniony jest od naszej aktualnej sytuacji oraz priorytetów.

Minimum formalności:

To zwykle gorsze warunki – wyższe oprocentowanie, niższa maksymalna kwota kredytu… i w formie pożyczki gotówkowej, bo przy ustanawianiu hipoteki, to minimum formalności jest i tak obłożone pewnymi restrykcjami, ale jeśli chce sie uzyskać radykalną różnicę w oprocentowaniu, to nie ma innego wyjścia. Poza tym minimum formalności dotyczy osób z krystaliczną historią spłacania kredytów oraz o stabilnych dochodach. Jeśli nie spełniamy standardowych kryteriów, liczba wymaganych zaświadczeń i kwitków może się zwiększyć.

Kredyt na 130% wartości nieruchomości zabezpieczającej:

Choć tak kosmiczne liczby odchodzą już w niebyt, a banki urealniły ten parametr, to nie wiemy czy w bliżej nie dającej się przewidzieć przyszłości, ponownie nie wrócą do takich ofert w ferworze walki konkurencyjnej. Dlatego warto zwrócić uwage na ten slogan, iż choć wprawdzie banki udzielały kredytów ponad faktyczną wartość nieruchomiści pod którą to zabezpieczano kredyt, lecz „przeszacowanie” to można było przeznaczyć jedynie na koszty związane z udzieleniem kredytu. Bank w tym momencie pozwalał sobie na większe ryzyko tylko w obszarze z prowizjami, opłatami za ekspertyzy, wyceny itp. Faktycznie, do naszych rąk 130%, nie miało szans trafić, a jeśli trafiało to niekoniecznie tak korzystnie oprocentowane jak główna część kredytu.

Porady w agencjach doradztwa finansowego są bezpłatne:

To prawda, choć z uwagi na to, iż firmy z tej branży nie działają społecznie, ktoś za ich pracę jednak płaci. W jaki sposób to wpływa na jakość porady, nie zawsze jesteśmy w stanie ocenić, dlatego lepiej mieć na uwadzę, że te oszczędności mogą nas kosztować więcej niż płatna porada.

_______________________________

Generalnie, w reklame jak to w reklamie, łatwo wytłumaczyć oględność informacji wymuszoną skrótowością haseł promocyjnych, czasem trwania bloczku reklamowego albo ograniczoną ilością miejsca w ogłoszeniu prasowym.  Bądźmy świadomi, że niejednokrotnie oględność zastępuje wybiórczość, dzięki której informowani czasami (na szczęście ostatnio nie za często) o zaletach oddzielnych produktów (np.: zestawianie zalet oprocentowania CHF i wymaganego zabezpieczenia w PLN itp.), których w praktyce nie da sie połączyć.

0 Comments

No Comment.