O co bank pyta BIK

banki bik

Gdy idziemy do banku po pożyczkę, bank na skutek naszego wniosku składa zapytanie do BIK na nasz temat. O co bank pyta BIK i czego chce się dowiedzieć na nasz temat? Czego może się dowiedzieć? Czego powinien się dowiedzieć?

Bik posiada informacje o wszystkich klientach banków, którzy posiadają zobowiązania finansowe, kredyty, pożyczki, a także karty kredytowe i linie kredytowe w koncie. BIK gromadzi informacje na temat prawidłowo spłacanych zobowiązań, co buduje pozytywną historię kredytową klienta i może wpływać na wiarygodność, a nawet zdolność kredytową. W tym celu wyrażana jest zgoda na przetwarzanie danych w BIK i większość banków traktuje ją niemal automatycznie jako wymóg przy udzielaniu kredytu. W pewnych przypadkach istnieje możliwość niewyrażenia zgody na przesyłanie informacji o nas z banku do BIK lecz warto wiedzieć, że nie uchroni nas to przed zamieszczeniem w BIK informacji w przypadku opóźnienia w spłacie kredytu, które przekroczyło 60 dni. W takim wypadku bank jest zobowiązany jest wysłać do klienta powiadomienie o zamiarze wysłania tych informacji do BIK. Po 30 dniach od tego faktu dane o niespłacanym kredycie bądź innym zaległym zobowiązaniu mogą zostać przekazane do BIK nawet pomimo braku zgody klienta na przetwarzanie.

Co bank może się o nas dowiedzieć z BIK?

  • informacje o posiadanych kredytach i ich ilości
  • informacje o wysokości posiadanych zobowiązań kredytowych
  • dane na temat naszej przeszłości kredytowej
  • informacje o złożonych wnioskach kredytowych
  • informacje z BIG InfoMonitor – na żądanie banku
  • ocenę punktową BIK

Informacje te służą podjęciu decyzji po stronie banku o udzieleniu kredytu, wymaganym zabezpieczeniu kredytu. Bank może udzielić kredytu pomimo uzyskania informacji o opóźnieniach w spłacie znajdujących się w BIK. Zależy to od oceny ryzyka kredytowego jaką określa bank, a więc także od skali opóźnień jakie wystąpiły w przeszłości i sposobu ich uregulowania przez klienta. W praktyce jednak należy zadbać o to aby wszystkie stare zobowiązania były uregulowane w momencie składania wniosku o nowy kredyt, bądź pożyczkę.

Pola oznaczone symbolem * są wymagane. Email nie jest publikowany.