Odszkodowanie za błędny wpis do BIK

bik porady

Pomyłki się zdarzają. Zarówno klientom banków jak samym bankom. Gdy klienci pomylą datę spłaty kredytu zazwyczaj bank automatycznie nalicza klientowi karę zgodną z tabelą, na którą klient się zgodził podpisując z bankiem umowę na kredyt bądź pożyczkę. W drugą stronę jednak to nie działa tak prosto, gdyż jako klienci nie warunkujemy relacji z bankiem żadnymi sankcjami na wypadek niedopełnienia przez bank obowiązkowych czynności.

Nie byłoby to zbyt praktyczne i poręczne dla klientów tracić czas na opisywanie potencjalnie możliwych do wystąpienia zdarzeń. Ale czy to oznacza, że w przypadku zaistnienia niekorzystnego dla nas zdarzenia zawinionego przez bank, bankowi nic nie grozi? Przecież w przypadku różnych wypadków takich jak na przykład opóźnienie w przekazaniu środków do dyspozycji klienta lub w sprawach bardziej nas tutaj interesujących z racji tematyki poruszanej w serwisie, czyli nieprawidłowy wpis do BIK dokonany przez bank, może spowodować dotkliwe i realne konsekwencje dla klienta, w tym także finansowe. Nie trzeba dodawać, że taki nieprawidłowy wpis do BIK może zamknąć dostęp do gotówki w momencie gdy będzie ona bardzo potrzebna, a czas potrzebny na skorygowanie tego typu błędu może być wystarczająco długi by spowodować różne trudności. To jest moment gdy wkracza prawo, chociaż ścieżka prowadząca do wyegzekwowania zadośćuczynienia nie musi być prosta.

Czy można ubiegać się o odszkodowanie z powodu błędnego wpisu BIK? Jak pokazuje historia, taka droga istnieje chociaż nie musi być łatwa.

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie z powodu nieprawidłowego wpisu do BIK dokonanego przez bank? Wówczas gdy jesteśmy przed sądem w stanie udowodnić realne straty jakie ponieśliśmy w jego wyniku. Mogą to być zarówno straty materialne, jak np. korzyści utracone, bądź nieuzyskane w wyniku błędnego wpisu do BIK lecz także możemy naszych szkód moralnych. Szkodą moralną może być utrata bądź zaszkodzenie wizerunkowi społecznemu ale także i stres wywołany bezpośrednio takim zdarzeniem. Najmocniej jednak przemawiają do sądu argumenty materialne, a także czasem niedbałe podejście do zarządzania naszymi danymi osobowymi, które są także chronione ustawowo. Utrata bądź obniżenie zdolności kredytowej jest również istotnym argumentem.

Żądanie odszkodowania musi być adekwatne do poniesionych szkód i realnie ocenione przez stronę występującą o jego uzyskanie. Żądanie horrendalnych kwot może zaszkodzić wiarygodności poszkodowanego, występującego o odszkodowanie. Dotychczasowe sprawy pokazują, że realnie ubiegać można się o kwoty od kilkuset złotych do kilku tysięcy, lecz często jest to droga poprzez niejedną instancję sądową, odwoławczą, a czasem i  zahaczającą o Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jeśli więc czujesz się pokrzywdzony przez bank, który dokonał nieprawidłowego wpisu do BIK, poniosłeś z tego powodu przykre konsekwencje i chciałbyś aby temu zadośćuczyniono, pierwsze kroki powinieneś skierować do dobrego prawnika, który przeanalizuje Twoją sprawę, określi skalę szkody i przełoży ją na kwoty o jakie potencjalnie możesz się ubiegać. Oceni także przydatne podczas sprawy sądowej argumenty oraz prawdopodobieństwo wygranej.

Pola oznaczone symbolem * są wymagane. Email nie jest publikowany.