Ustawa Antylichwiarska po raz kolejny

ustawa

Do tematu wysoko oprocentowanych pożyczek politycy podchodzili już wielokrotnie (1, 2). Próbowano narzucać ograniczenia na oprocentowanie oraz warunki udzielanie tego typu pożyczek, ale rynek ten wciąż istnieje i można nawet stwierdzić, że ma się całkiem dobrze. W 2018 roku wraca on ponownie do gabinetów ministerialnych w których trwają pracę nad nową wersją ustawy antylichwiarskiej.

17 września 2018 roku, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik w odpowiedzi na interpelację 24222 dotyczącą pytań odnośnie ustawodawczych planów Ministerstwa Sprawiedliwości, udzielił m.in. następujących informacji:

Koniec pożyczek na lichwiarski procent

Zakup na kredyt drobnych artykułów czy zaciągnięcie pożyczki na najpilniejsze potrzeby, np. leki, nie może stać się obciążeniem na całe życie, a w skrajnych przypadkach przyczyną utraty całego majątku. Dlatego jednym z najważniejszych celów nowego prawa jest walka z tego rodzaju wyłudzeniami. Ich ofiarą zbyt często padają ludzie starsi, nieobeznani z prawem, czy będący w krytycznej sytuacji. Państwo jest im winne ochronę. Dlatego proponowane przepisy wyraźnie definiują, które pożyczki mają charakter lichwiarski – od jakiej wysokości kosztów pożyczki zaczyna się lichwa ścigana prawem. Przepisy kończą też z zasadą, która uzależniała karanie lichwiarza od tego, czy wiedział, że osoba biorąca pożyczkę jest „w przymusowym położeniu”. Ten warunek był dotąd przyczyną bezkarności większości naciągaczy. Unikali kary, tłumacząc, że nie zdawali sobie sprawy z „przymusowego położenia” zdesperowanych osób, którym udzielali pożyczek na zawyżony procent.

 

Założenia i intencje przyświecające regulacjom są więc jak zawsze szlachetne i pozytywne. Pytanie czy będą równie skuteczne jak zawsze, by nie pozostawiały szerokiej furtki do dowolnych interpretacji czyniąc w praktyce prawo nieskutecznym? A z drugiej strony czy nadmierna regulacja nie narzuci takich ograniczeń, które przysłowiowo wyleją to parabankowe dziecko z kąpielą?

Na razie to wstępne zapowiedzi, bez szczegółowego projektu ustawy i terminu ich wdrożenia, więc wiele może się wydarzyć, założenia zmienić, złagodnieć bądź zaostrzyć lub w ogóle prace mogą zostać zarzucone. Mamy nadzieję jednak, że dla rynku finansowego zmiany takie będą pozytywne, zarówno dla pożyczkobiorców, po prostu potrzebujących szybkiego dostępu do chwilówek, jak i dla firm udzielających tego typu pożyczek w sposób rzetelny i uczciwy.

Pola oznaczone symbolem * są wymagane. Email nie jest publikowany.