Ustawa antylichwiarska

ustawa

Wprowadzenie w 2006 roku tzw. ustawy antylichwiarskiej odbiło się na kształcie rynku bankowego w Polsce dwojako. Z jednej strony ograniczono ultra-wysoko oprocentowane kredyty, graniczące nieraz z możliwością spłacenia. Ewentualność taka była wykorzystywana czasami przez agresywnych i balansujących na granicy prawa firm udzielających pożyczki. Z drugiej strony ustawa antylichwirska ograniczyła dostęp do wysoko oprocentowanych pożyczek osobom, którym banki nie są skłonne udzielać kredytów na standardowych zasadach. Taki obrót sprawy powoduje, że wiele osób znalazło się w próżni – ich sytuacja finansowa nie jest na tyle zła, aby mocno zaciskając pas, nie byli w stanie w dłuższej perspektywie wyjść z przejściowych problemów zadłużeniowych ale nie kwalifikują się już do kategorii wiarygodnych kredytobiorców, gdyż zalegali bądź zalegają z opłatami co skutkowało odnotowaniem takiego faktu w BIK. W efekcie osoby takie przepływają do szarej strefy lub przygotowują się na przeprawę z komornikiem.

Dlatego niezwykle istotne jest, aby do takiej sytuacji nie doszło. Przed lub w momencie wystąpienia problemów z płatnościami kolejnych rat kredytów należy błyskawicznie nawiązać kontakt z bankiem i podjąć próbę renegocjacji harmonogramu splat. Przyjęcie postawy „na przeczekanie”, nie odbieranie korespondencji i telefonów jest najgorszą taktyką z możliwych, której skutek będzie zawsze jeden i ten sam – BIK, wypowiedzenie umowy o kredyt, postępowanie komornicze, dodatkowe koszty i niepotrzebne nerwy. Podczas negocjacji (a właściwie renegocjacji) z bankiem istnieje wiele dróg wyjścia z podbramkowej sytuacji – refinansowanie kredytu, lub konsolidacja rozdrobnionych zobowiązań, obciążających w istotny sposób portfel zadłużonej osoby. Z racji ram wyznaczanych ustawą antylichwiarską liczba banków zajmujących się trudnymi kredytami oraz oddłużeniami jest znikoma ale nie można załamywać rąk. Niektórej instytucje dostrzegają tego rodzaju zapotrzebowanie, rozumiejąc, że wpisy do BIK nie zawsze wynikają z celowej winy kredytobiorcy, nieśmiało oferując możliwość oddłużania. Oddłużanie to proces żmudny i powolny ale należy taki wysiłek podjąć. Nadchodzące z rynku finansowego dane o rosnącym przeciętnym zadłużeniu Polaków alarmują. Prędzej czy później osoby tworzące prawo będą musiały zająć się tym obszarem systematycznie, a ustawa antylichwiarska będzie musiała być dopasowana do zmieniających się realiów.

2 thoughts on “Ustawa antylichwiarska

Pola oznaczone symbolem * są wymagane. Email nie jest publikowany.