Usunięcie zapisów BIK

bik czyszczenie bik

Wiele osób wciąż szuka informacji na temat usunięcia zapisów w BIK którego chcieliby dokonać samodzielnie lub szukają pomocy w usunięciu wpisów w BIK. Zainteresowanie to wynika z chęci wyczyszczenia Biku z informacji o problemach w spłacie kredytu czy też pożyczki, która obniża zdolność kredytową kredytobiorcy. Czasem też blokuje ją całkowicie uniemożliwiając uzyskanie w banku np. kredytu mieszkaniowego ale też małych pożyczek gotówkowych na bieżące potrzeby. W każdym wypadku bank lub inna instytucja udzielająca pożyczek sprawdza BIK osoby składającej wniosek o pożyczkę albo kredyt i podejmuje własną decyzję na podstawie uzyskanych z BIK informacji.

Sam fakt istnienia negatywnych zapisów w BIK nie powoduje nie udzielenia kredytu. Decyzja o udzieleniu kredytu leży w pełni po stronie banku rozpatrującego wniosek. Bank może udzielić kredytu także gdy w BIK znajdują się zapisy o opóźnieniach, bądź zaprzestaniu spłaty wcześniejszego kredytu przez klienta, bo leży to w jego kompetencjach i zależy od procedur i standardów wyznaczonych wewnętrznie. Niestety dla indywidualnego klienta, tymi procedurami rządzi statystyka i choć zawsze warto spróbować podjąć z bankiem negocjacje, zaproponować dodatkową formę zabezpieczenia pożyczki, to często decyzje o udzieleniu pożyczki zapadają automatycznie. W tym wypadku należy szukać banku, bądź skoku, które rozpatrują wnioski indywidualnie, uwzględniając osobistą sytuację klienta. Niemniej pamiętajmy, że bank to nie jest instytucja pomocy społecznej i nie udziela kredytu gdy dostrzega duże problemy z odzyskaniem pieniędzy.

Czy w takim wypadku, po wyczerpaniu ścieżki w banku usunięcie zapisów w bik które niekorzystnie rzutują na naszą historię kredytową może pomóc? Tak, jeśli te zapisy wynikają z błędu. I takie błędy niestety się zdarzają, wynikają czasem z pomyłek po stronie banku, lub drobnych uchybień, które nie wynikały z celowej winy klienta. Znane są przypadki osób na których koncie w BIK znalazły się złe zapisy z powodu groszowych zaległości. Jeśli powstały one w wyniku błędów do wyczyszczenie zapisów w bik jest w obowiązku banku, który je tam zamieścił. Pomoc w usunięciu zapisów Bik oferują także firmy, lecz samodzielnie nie są one w stanie niczego dokonać. Warto zaznaczyć, że nie mają one żadnej mocy sprawczej większej niż każdy kredytobiorca. Mogą one pomóc napisać pismo do banku o usunięcie z biku ale na tym ich kompetencje się kończą. Niestety nie usuną one zapisów, które powstały na skutek faktycznego zaistnienia problemów w spłacie zobowiązania finansowego. Warto to wiedzieć, bo w reklamach firmy takie często przeceniają swoje zdolności, a usunięcie z bazy bik rządzi się ściśle określonymi regułami. To czy mamy coś do usunięcia w BIK możemy sprawdzić sami.

Drugą rzeczą, wartą wspomnienia, jest to iż wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych oraz usunięcia ich z bik nie rozwiązuje wszystkich problemów pożyczkobiorcy. Dla banku klient pozbawiony historii kredytowej ma tak samo ograniczoną wiarygodność jak ten któremu powinęła się w przeszłości noga i zdarzyło opóźnienie w spłacie finansowych zobowiązań. Po drugie podanie do banku o wykreślenie z bik nie wykreśla niestety dla kredytobiorcy, całej historii i zgłoszone przez bank zdarzenia o opóźnieniach bądź zaprzestaniu w spłacie będą dla banku wciąż dostępne i przetwarzane przez BIK przez 5 lat od momentu zamknięcia zobowiązania, czyli jego spłacenia. To jest bardzo ważne, bo jeśli postanowiliśmy uporządkować i odbudować swoją historię kredytową to nie ma innej możliwości niż spłacenie zaległych zobowiązań. Tutaj pojawiają się także firmy oferujące pomoc w czyszczeniu bik z własną ofertą udzielenia pożyczki na spłatę zaległego kredytu lecz o zabójczych warunkach takiej oferty chyba nie warto wspominać, bo zdecydowanie się na nią to podpisanie istnego cyrografu i wysokie ryzyko znacznie większych kłopotów niż negatywne zapisy w BIK.

Najlepszą drogą do uniknięcia problemów z BIK jest sprawdzanie w jakim stanie są nasze zobowiązania i ich spłaty, a także monitorowanie konta w BIK. Usługa ta w podstawowym zakresie jest okresowo bezpłatna.

Pola oznaczone symbolem * są wymagane. Email nie jest publikowany.