Wizerunek kredytobiorcy

bik

W celu zbudowania atrakcyjnego dla banków wizerunku kredytobiorcy wymagana jest pisemna zgoda na przetwarzanie danych. Bez niej po zamknięciu kredytu, informacje przestaną być dostępne dla potencjalnych kredytodawców. Informacje o opóźnieniach w spłacie (powyżej 60 dni) mogą być umieszczone w bazie BIK bez zgody dłużnika (pod warunkiem, że został on poinformowany o konsekwencjach). Z tego punktu widzenia, gdy zaistnieje trudna sytuacja, lepiej jest postarać się o nową pożyczkę, która utrzyma płynność finansową, umożliwi terminową spłatę i przyczyni się do pozytywnej historii kredytowej, niż całkowite zaprzestanie płacenia, które zamyka lub komplikuje drogę do uzyskania wsparcia kredytowego w przyszłości.

Warto również mieć świadomość iż, do bazy BIK trafiają także poręczyciele. Jeśli staniesz się poręczycielem niespłacanego kredytu, oprócz bieżących zobowiązań związanych z gwarantowaniem spłaty, odbije się to także na Twojej zdolności kredytowej w przyszłości.

Pola oznaczone symbolem * są wymagane. Email nie jest publikowany.