Wniosek o wykreślenie z bik – gdzie złożyć?

bik

Każdy z nas ma prawo i powinien kontrolować wszelkie informacje zbierane na nasz temat w Biurze Informacji Kredytowej. Posiadamy ku temu stosowne narzędzia takie jak Informacja Ustawowa, czyli rodzaj drukowanego raportu udostępnianego przez BIK o który wystąpić możemy raz w roku bez ponoszenia innych kosztów niż przesyłka. Z raportu dowiemy się jakie informacje o naszych pożyczkach i kredytach zostały do BIK przesłane oraz jakie banki składały zapytania do BIK na nasz temat.

Analiza raportu z BIK zwykle nie skłania nas do interwencji w sprawie znajdujących się tam zapisów, jednak w szczególnych sytuacjach możemy odkryć, że znajdują się tam informacje, które nie odpowiadają rzeczywistości. Takie informacje to na przykład:

  • pożyczki, które dawno i zgodnie z planem spłaciliśmy, widniejące jako niezamknięte
  • niezamknięte prawidłowo pożyczki na bardzo małe kwoty (pojedyncze grosze lub złote) o których nie zdajemy sobie sprawy
  • zapytania o nas pochodzące z banków, w których nie składaliśmy żadnych wniosków o produkty pożyczkowo-kredytowe
  • informacje przetwarzane po wygaśnięciu naszego zobowiązania pomimo nieudzielenia bankowi stosownej zgody na takie przetwarzanie
  • inne informacje odbiegające od stanu faktycznegoJeśli stanęliśmy wobec którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji, pojawia się potrzeba skorygowania danych, gdyż pozostawienie ich bez naszej interwencji może skomplikować w przyszłości otrzymanie pożyczki Bez BIK z poprawnymi zapisami możemy otrzymać pożyczkę na mniej atrakcyjnych warunkach, a w niektórych wypadkach spotkamy się z decyzją odmowną.

Skoro już więc  mamy pełną informację o nas, zidentyfikowaliśmy problematyczne zapisy, piszemy wniosek o usunięcie danych z bik – tylko gdzie go wysłać? Do BIK? Taka mogłaby się nasuwać pierwsza myśl, jednak musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że BIK jest jedynie dysponentem informacji umieszczanych u niego przez banki. Sam bik nie wprowadza żadnych zmian z własnej inicjatywy, ani na wnioski osób prywatnych. Dlatego każda błędna informacja musi być skorygowana przez bank współpracujący z BIK. Jeśli informacji błędnych jest kilka, i każda pochodzi z innego banku, należy przygotować kilka wniosków o usunięcie danych z bik w których wyszczególniamy konkretny, newralgiczny zapis i wysyłamy do właściwego banku. Tylko bank, który go umieścił w bazie BIK może go stamtąd wycofać. Na szczęście tego, który bank jest winowajcą dowiemy się z łatwością z raportu otrzymanego z BIK więc jego identyfikacja nie będzie stanowiła trudności.

Wniosek o wykreślenie z bik informacji składamy do banku, który je tam zamieścił  i wysyłamy go w trybie reklamacji, najlepiej listem poleconym. Bank ma 30 dni na ustosunkowanie się do naszego pisma. Cała procedura czyszczenia bik powinna zająć nie dłużej niż kilka tygodni. Jeśli z powodu błędnych zapisów w BIK ponieśliśmy konkretne straty finansowe, możemy ubiegać się zadośćuczynienia na drodze sądowej.

1 thought on “Wniosek o wykreślenie z bik – gdzie złożyć?

Pola oznaczone symbolem * są wymagane. Email nie jest publikowany.