Wzór wniosku o usunięcie danych z BIK

bik czyszczenie bik wzór

Poniżej znajduje się ogólny wzór wniosku o usunięcie danych z BIK. Jest to przykładowy wniosek, który wymaga dostosowania do indywidualnej sytuacji i uzupełnienia odpowiednimi danymi.

………………, dnia ………….. .

………………………..
ul. ……………………
…-…  ………………..
PESEL: ……………

Bank …………………
Oddział w ………….
ul. …………………….
….-……. ……………..

Wniosek
o zaprzestanie przetwarzania danych oraz usunięcia ich z bazy BIK S.A.

W odniesieniu do udzielonej zgody na udostępnienie przez Bank ……………………. moich danych osobowych, a także informacji obejmowanych przez tajemnicę bankową, proszę o wstrzymanie przetwarzania oraz udostępniania wyżej wymienionych danych dla Biura Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie. Niniejszy wniosek uzasadniam upłynięciem okresu na jaki została udzielona zgoda na przetwarzanie danych w zawartej umowie kredytowej i uregulowaniem zobowiązań wobec banku z tytułu udzielonego kredytu.

Informację o decyzji w sprawie niniejszego wniosku wraz z uzasadnieniem, proszę przesłać na adres korespondencyjny podany powyżej.

…………………………………..



Gdzie należy wysłać wniosek o usunięcie danych z bik opisane zostało w osobnym artykule. Warto się z nim zapoznać by uniknąć niepotrzebnych opóźnień w skutecznym korygowaniu wpisów do bik.

9 thoughts on “Wzór wniosku o usunięcie danych z BIK

    1. w sumie oki,ale powinno być podparte ustawami o prawie bankowym ,,, i osoba ,która udostępniła wzór powinna zaznaczyć dla jakiej grupy,poniewaz jeśli kredyt był spłacony z opóźnieniem bank ma prawo 12 lat trzymać dane w systemie ,

Pola oznaczone symbolem * są wymagane. Email nie jest publikowany.