Wzór wniosku o usunięcie danych z BIK

bik czyszczenie bik wzór

Poniżej znajduje się ogólny wzór wniosku o usunięcie danych z BIK. Jest to przykładowy wniosek, który wymaga dostosowania do indywidualnej sytuacji i uzupełnienia odpowiednimi danymi.

………………, dnia ………….. .

………………………..
ul. ……………………
…-…  ………………..
PESEL: ……………

Bank …………………
Oddział w ………….
ul. …………………….
….-……. ……………..

Wniosek
o zaprzestanie przetwarzania danych oraz usunięcia ich z bazy BIK S.A.

W odniesieniu do udzielonej zgody na udostępnienie przez Bank ……………………. moich danych osobowych, a także informacji obejmowanych przez tajemnicę bankową, proszę o wstrzymanie przetwarzania oraz udostępniania wyżej wymienionych danych dla Biura Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie. Niniejszy wniosek uzasadniam upłynięciem okresu na jaki została udzielona zgoda na przetwarzanie danych w zawartej umowie kredytowej i uregulowaniem zobowiązań wobec banku z tytułu udzielonego kredytu.

Informację o decyzji w sprawie niniejszego wniosku wraz z uzasadnieniem, proszę przesłać na adres korespondencyjny podany powyżej.

…………………………………..Gdzie należy wysłać wniosek o usunięcie danych z bik opisane zostało w osobnym artykule. Warto się z nim zapoznać by uniknąć niepotrzebnych opóźnień w skutecznym korygowaniu wpisów do bik.

9 Comments
Pan Antoni 12 kwietnia 2018
| |

Jak dla mnie ok.

Co musimy wiedzieć o BIK | Kredyty bez kłopotów z BIK 4 lipca 2016
| |

[…] ma najmniejszego sensu. Jeśli staliśmy się ofiarą takiej pomyłki szukajmy winnego. Ewentualne pismo do banku o wykreślenie z BIK kierujemy bezpośrednio do […]

Wniosek o usunięcie negatywnych danych z bik | Kredyty bez kłopotów z BIK 10 grudnia 2015
| |

[…] u sprawcy tej pomyłki wystosowując odpowiednie pismo. Można w tym celu wykorzystać podanie o usunięcie danych z BIK  jako wzór dla takiego […]